49/1 หมู่ 5 ซอยหลวงพ่อช่วง ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก 48 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

หากท่านต้องการติดต่อ หรือสำรองห้องพักสามารถติดต่อได้ตามแบบฟอร์มนี้ค่ะ

your name

your email

subject

message